Хостинг та реєстрація доменів з 1999 року
Хостинг та реєстрація доменів з 1999 року
домени
трансфер домену
хостинг
SSL сертифікати
новини
акції
допомога
техпідтримка
наш whois
Готові замовити?

заняти! в кошику зайнято не доступно ким зайнято? трансфер трансфер неможливий

Знижка на реєстрацію нового домену
.com • 479 грн. .com.ua • 249 грн.
Знижка на
реєстрацію
домену!
.com • 479 грн.
.com.ua • 249 грн.
Знижка на
реєстрацію
домену!
.com • 479 грн.
.com.ua • 249 грн.
Дешевий хостинг на LiteSpeed, хостинг для WordPress Хостинг
Еко SSL
Місце на SSD Ціна
500 МБ 33.25 грн.
Дешевий хостинг на LiteSpeed, хостинг для WordPress Хостинг
Старт SSL+
Місце на SSD Ціна
5 ГБ 91.58 грн.
Дешевий хостинг на LiteSpeed, хостинг для WordPress Хостинг
Максимум SSL+
Місце на SSD Ціна
25 ГБ 174.92 грн.
Всі пакети хостингу ⟫
Реєстрація доменів у всіх доменних зонах та хостинг для WordPress
+380 (44) 300-2780
Пн.-Пт. 10:00 до 18:00
Техпідтримка (онлайн)
+380 (44) 300-2780

Техпідтримка
(онлайн)

Домени

Хостинг

СЕРВІСНА УГОДА (ДОГОВІР)

СЕРВІСНА УГОДА (ДОГОВІР)

про надання послуг сервісом реєстрації доменів, послуг хостингу, випуску сертифікатів SSL .REDO, іменованому надалі Виконавець, будь-якій фізичній або юридичній особі, іменованій в подальшому Замовник, а разом іменовані Сторони.

Цей договір має характер публічної угоди-оферти згідно ст. 633 Цивільного кодексу України, є еквівалентом двосторонньої угоди та відповідно до діючого законодавства України має належну юридичну силу з моменту повного та безумовного прийняття Замовником умов цього договору та його додатків. Цей договір є публічним, його умови однакові для всіх його користувачів, та не можуть бути змінені Замовником.

Наведена нижче інформація є офіційною пропозицією (публічною офертою) будь-якій фізичній або юридичній особі укласти договір на надання послуг, згідно ст. 633 Цивільного кодексу України. Відповідно до ст. 642 Цивільного кодексу України повним та безумовним прийняттям умов публічного договору є факт здійснення: реєстрації на сайті Виконавця, розташованого за адресою https://redo.ua; оформлення замовлення на сайті Виконавця, розташованого за адресами https://redo.ua и https://my.redo.ua; оплаті Замовником послуг Виконавця. 

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

DNS - комп’ютерна розподілена система для отримання інформації про доменні імена.
IP-адреса - унікальна мережева адреса вузла комп’ютерної мережі для доступу за протоколом TCP/IP. 
WHOIS - сукупність баз даних, які містять інформацію про доменні імена: інформація про дату створення, зміни та термін реєстрації доменного імені; інформація про реєстратора доменного імені; інформація про реєстранта доменного імені; технічна або інша інформація про доменне ім’я (Регламент сервісу WHOIS для українських доменів опубліковано за адресою https://hostmaster.ua/services/).
Адміністратор домену - юридична або фізична особа, або декілька таких осіб, або державний орган, які здійснюють комплекс організаційно-технічних заходів для адресації реєстру певного домену в координації з системою адміністрування міжнародної мережі Інтернет, спрямованих на систематизацію та оптимізацію використання, обліку та адміністрування доменів 2-го рівня, а також створення умов для використання простору доменних імен на засадах рівного доступу, захисту прав споживачів послуг Інтернет та вільної конкуренції.
Блокування доменного імені - обмеження доступу Замовника до управління доменним ім’ям та/або обмеження роботи доменного імені повністю або частково.
Верифікация Замовника (реєстранта) - процедура ідентифікації Замовника (реєстранта), яка може включати в себе: перевірку документів, які ідентифікують Замовника(реєстранта) (паспорт, ID картка, ІНН); надання Замовником оригіналів листів, завірених печаткою та підписом керівника юридичної особи та Свідоцтва реєстрації юридичної особи; необхідність нотаріального завіряння документів, які передаються поштою; тощо. 
Доменна зона (домен) - літерне позначення певної ієрархічної області в Інтернет.
Доменне ім’я - літерне позначення певної ієрархічної області в Інтернет, яке є унікальним.
Ліцензіат - юридична або фізична особа, якому Правовласником передано право на використання знаку для товарів та послуг (торгівельної марки) на підставі ліцензійного договору, зареєстрованого у встановленому Законом порядку. Такий ліцензійний договір має містити умови передачі права використання знаку для товарів та послуг (торгівельної марки) для реєстрації доменного імені.
Персональний рахунок управління послугами - сукупність програмного забезпечення Виконавця, доступ до якого надається Замовнику для управління послугами.
Правовласник - юридична або фізична особа, яка згідно законодавства України має право на використання зареєстрованого знаку для товарів та послуг (торгівельної марки) або добре відомого знаку в Україні, які діють на території України.
Подовження терміну реєстраії доменного імені - внесення Виконавцем запису до WHOIS про новий термін дії доменного імені Замовника.
Реєстрант - юридична або фізична особа, вказане Замовником, як власник доменного імені. Інформація щодо реєстранта домену вноситься Виконавцем в WHOIS.
Реєстрація доменного імені - внесення Виконавцем запису в WHOIS про доменне ім’я Замовника.
Регламент реєстрації доменних імен, правила доменних імен - опис процедури реєстрації, подовження терміну дії, умов використання доменних імен, який визначається Адміністратором домену та публічно опублікований в мережі Інтернет на сайті Адміністратора домену. 
Судові спори щодо доменних імен - вид судових спорів, які регулюються законодавством, і в яких не може приймати участь в якості сторін ні Реєстратор домену, ні Адміністратор домену UA.
Трансфер доменного імені - процедура зміни Реєстратора доменного імені, яка ініційована Замовником в інтересах реєстранта доменного імені.
Послуги хостингу - комплекс послуг по обробці даних та розміщення їх в мережі Інтернет на визначений період часу, до яких може бути, у тому числі, віднесено: технічне обслуговування доменних імен Замовника на обладнанні Виконавця; прийом, зберігання та відправлення повідомлень електронної пошти доменних імен Замовника; надання Замовнику простору на жорстких дисках Виконавця в оренду; доступ Замовника до програмного забезпечення та технологічних інструментів на обладнанні Виконавця. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. У відповідності до умов цього Договору, Виконавець за дорученням Замовника приймає на себе обов’язки провести реєстрацію або подовження терміну реєстрації доменних імен Замовника та/або надати послуги хостингу, перелік яких та терміни оплати яких визначаються в додаткових угодах до цього Договору (у разі його оформлення в паперовому варіанті) та в розділі «мої послуги» персонального рахунку управління послугами Замовника, а Замовник приймає на себе обов’язок провести 100% попередню оплату таких послуг та прийняти такі послуги. Замовнику надається персональний рахунок управління послугами, використовуючи який Замовник самостійно проводить налаштування DNS-конфігурації доменних імен та послуг хостингу, встановлює та налаштовує програмне забезпечення сайтів, керує електронною поштою. Послуги Виконавця надаються відповідно до Додатку №1 до даного Договору, який є його невід’ємною частиною.
1.2. Виконавець проводить реєстрацію доменних імен відповідно до договорів з реєстраторами, операторами доменних реєстрів, адміністраторами доменів, іншими юридичними та фізичними особами. Виконавець не несе відповідальності за терміни та можливі затримки реєстрації доменного імені, пов’язані з технічними особливостями та правилами реєстрації у тій чи іншій доменній зоні. Також Виконавець не несе відповідальності у разі відмови в реєстрації доменного імені з технічних або інших причин. Замовник несе повну відповідальність за надання повних та достовірних даних щодо реєстранта доменного імені, а також виконання умов та правил доменної зони при реєстрації та використанні доменного імені. У разі, якщо з яких-небудь причин при реєстрації доменного імені неможливо вказати в якості реєстранта особу, вказану Замовником, Виконавець може вказати в даних реєстранта власну інформацію. В цьому випадку Виконавець не набуває прав на використання доменного імені, та не несе відповідальності за використання Замовником такого доменного імені.
1.3. Після закінчення терміну оплати послуги її надання буде повністю або частково призупинене Виконавцем. Виконавець може передавати послуги третім особам, або видаляти записи про них в WHOIS, після того, як термін оплати таких послуг закінчився. 
1.4. Послуги реєстрації доменних надаються відповідно до вимог Регламентів реєстрації доменних імен та Правил доменних імен, які опубліковані на сайтах Адміністраторів доменів на момент реєстрації доменного імені. Послуги реєстрації доменних імен .UA та IDN-доменних імен в домені .UA здійснюються Виконавцем та надаються Замовнику на підставі правил та регламентів, опублікованих на сайт Адміністратора домену UA (https://hostmaster.ua/policy/ и https://hostmaster.ua/policy/2ld.ua), на момент надання таких послуг. У домені .UA також діє «Єдина політика вирішення спорів щодо доменних імен» (https://hostmaster.ua/policy/ua-drp). У разі, якщо реєстратор доменів *.UA припиняє свою діяльність або, у разі розторгнення договору між Реєстратором та Адміністратором публічного домену, домени Замовника в подальшому обслуговуються відповідно до «Порядку супроводу доменних імен, які не обслуговуються реєстратором» (https://hostmaster.ua/services/Порядок%20супроводу%20доменного%20імені.pdf). 

2. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
2.1. Вартістю послуг Виконавця за цим Договором є сума всіх рахунків, оплачених Замовником.
2.2. Замовник оплачую 100% вартості послуг Виконавця відповідно до рахунку, сформованого Замовником на персональному рахунку управління послугами. Оплата рахунків здійснюється в національній валюті України, шляхом перерахування грошових засобів на банківський розрахунковий рахунок Виконавця. Фактом оплати є зарахування коштів на розрахунковий рахунок Виконавця. Попередня оплата не повертається Замовнику, якщо Замовник відмовляється від послуг.
2.3. Факт належного виконання сторонами своїх обов’язків може бути зафіксований за вимогою Замовника або Виконавця підписанням Акту виконаних робіт.
2.4. Замовник може вносити передплату за послуги шляхом внесення коштів на баланс персонального рахунку управління послугами. Кошти на баланс персонального рахунку управління послугами вносяться в українській гривні з урахуванням преміальних бонусів, які можуть бути нараховані Виконавцем після внесення таких коштів. Замовник може вимагати повернення невикористаних коштів з балансу персонального рахунку управління послугами, шляхом надання письмової заяви Виконавцю. Повернення коштів здійснюється на банківський рахунок Замовника, який вказаний в заяві, відкритий в українському банку у гривнях. Преміальні бонуси, банківські комісії, кошті, які були використані для придбання послуг, поверненню не підлягають.
2.5. При оплаті послуг за допомогою електронних засобів оплати (iPay, LiqPay,ПРИВАТ-24, ОПЛАТА ЧАСТИНАМИ та інші) сума рахунку Виконавця збільшується на суму комісій електронних систем. Повернення коштів за умовами даного Договору, у випадку оплати рахунку за допомогою електронних систем, здійснюється за виключенням комісій електронних систем.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
3.1. Замовник має право отримувати від Виконавця безкоштовні консультації відносно використання послуг Виконавця, вказаних п.1.1. даного Договору, з використання персонального рахунку управління послугами. Консультації Виконавця по телефону надаються можуть надаватися по фінансовим або організаційним питанням за згодою сторін.
3.2. Замовник зобов’язується надавати повну та достовірну інформацію про власників послуг та реєстрантів доменних імен. Виконавець має право вимагати проведення верифікації Замовника. Повідомлення про верифікацію направляється Замовнику електронними засобами, на email, вказаний при реєстрації (оновлений в налаштуваннях) персонального рахунку управління послугами. Якщо витребувані дані при верифікації не будуть надані Замовником протягом 24 годин, надання послуг призупиняється.
3.3. Замовник погоджується з тим, що інформація о реєстрантах доменних імен може бути опублікована в базі WHOIS, відповідно до умов Додатку №1 до даного договору.
3.4. Замовник зобов’язується протягом 10 днів після реєстрації доменного імені UA передати Виконавцю всі належні документи, на підставі яких була проведена реєстрація такого доменного імені (нотаріальна копія Свідоцтва на знак для товарів та послуг, нотаріальна копія ліцензійного договору). У разі закінчення терміну дії Свідоцтва на знак для товарів та послуг або Ліцензійного договору, Замовник зобов’язується протягом 10 днів після настання такої події надати нотаріально посвідчені копії документів, які подовжують їх дію. 
3.5. Замовник може відмовитися від послуг Виконавця за власним бажанням. Попередньо сплачені кошти, відповідно до п.2.2. даного договору не повертаються. У разі оплати послуг в електронній системі «Оплата частинами» відмова від таких послуг не знімає з Замовника обов’язків по їх оплаті за умовами договору з КБ «Приватбанк».
3.6. Замовник може переносити доменні імена до іншого реєстратора у терміни та на умовах, викладених в Додатку №1 до даного договору.
3.7. Замовник може змінювати реєстранта доменних імен, власників послуг на умовах, викладених в Додатку №1 до даного договору.
3.8. Виконавець може призупинити надання послуг, у випадку, коли на послуги Замовника направлені DDOS-атаки та інші кримінальні дії, які шкодять роботі мереж та обладнання Виконавця. 
3.9. Замовник погоджується з тим, що Виконавець та Адміністратори доменів UA, не можуть бути притягнуті в якості сторін до судових спорів по доменним іменам.
3.10. Замовник зобов’язується строго дотримуватись Законодавства України та послуг даного Договору, включаючи умови Додатку №1 даного договору, при використанні послуг.
3.11. Виконавець зобов’язується надати Замовнику послуги в повному обсязі та належним чином, відповідно до умов даного договору. Для використання послуг, дій по їх налаштуванню, Замовнику надається персональний рахунок управління послугами. Замовник самостійно проводить налаштування послуг, у тому числі створення поштових скриньок, налаштування та встановлення програмного забезпечення на хостингу, створення та зміну записів в DNS-конфігурації доменних імен, активацію та подовження сертифікатів SSL, створення резервних копій, відновлення даних з резервних копій. 
3.12. Виконавець має право призупиняти дію послуг повність або частково для проведення техніко-профілактичних робіт.
3.13. Виконавець, Адміністратор домену UA, адміністратори інших доменних зон не несуть відповідальності за використання або невикористання, або неправомірне використання послуг Замовником, у тому числі перед третіми особами, а також відносно порушення Замовником прав третіх осіб при використанні послуг Виконавця.
3.14. Виконавець має право без згоди Замовника припинити надання послуг (блокувати доменні імена, заблокувати хостинг-сервіси) у разі порушення Замовником умов даного договору або на виконання судового рішення. При цьому реєстрація доменного імені може бути припинена у терміни та за процедурою, регламентованими правилами доменних зон.
3.15. Виконавець не несе відповідальності за роботу сертифікатів SSL та можливі наслідки їх використання. Роботу сертифікатів, якість шифрування та безпеки забезпечує Центр Сертифікації, який видав сертифікат. Замовник самостійно проводить інсталяцію сертифікату на хостинг.
3.16. Виконавець надає Замовнику при наданні послуги хостингу інструмент Installatron. Замовник використовує інструмент Installatron на власний розсуд, згідно з Сервісними угодами окремих додатків, які встановлюються за допомогою Installatron. Виконавець не несе відповідальності за роботу Installatron, наслідків його використання, але забезпечує технічну можливість для доступу до інструментарія Installatron. 
3.17. Виконавець надає Замовнику можливість використання безкоштовних сертифікатів Let’s Encrypt. Встановлення та налаштування таких сертифікатів Замовник проводить самостійно, використовуючи персональний рахунок керування послугами. Термін дії сертифікату, правила його використання, сумісність з браузерами та іншими пристроями визначається центром сертифікації Let’s Encrypt. Виконавець не несе відповідальності за якість роботи таких сертифікатів та можливі наслідки їх використання.
3.18. Виконавець може відправляти спеціальні цінові пропозиції, знижки або бонусні пакети послуг у вигляді промокодів в email-повідомленнях або повідомлення служби підтримки на персональному рахунку управління послугами. Такі послуги та знижки не можуть бути обмінені на грошові кошти або інші послуги, а також передані третім особам.
 
4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
4.1. За невиконання або неналежне виконання обов’язків за цим Договором, сторони несуть відповідальність відповідно до положень діючого законодавства України.
4.2. Сторона, яка порушила умови даного Договору, несе відповідальність у разі наявності її провини (умислу або недбалості).
4.3. Виконавець несе відповідальність перед Замовником виключно у межах сум, сплаченій Замовником за послуги, вказані в діючих додатках до даного договору (у разі їх підписання) або активних послуг на персональному рахунку керування послугами Замовника.  
4.4. Усі суперечності та розбіжності в позиціях Замовника та Виконавця вирішуються шляхом переговорів, а при неможливості дійти до згоди – у відповідності до діючого законодавства України.

5. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ
5.1. Даний Договір діє з моменту укладення та до повного виконання сторонами своїх обов’язків.
5.2. Дія Договору може бути припинена достроково за ініціативою Замовника. Замовник попереджає про розторгнення Договору письмово за 30 днів до цієї події. 
5.3. Дія Договору може бути припинена достроково за ініціативою Виконавця. Виконавець попереджає про розторгнення Договору шляхом направлення Замовнику email-повідомлення або письмово за 7 днів до цієї події. 

6. ФОРС-МАЖОР
6.1. Сторони домовились, що під форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) вони розуміють надзвичайні та невідворотні за даних умов обставини, які об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами цього Договору. Дія таких обставин може бути викликана: 
6.1.1. Винятковими погодними умовами і стихійними лихами (наприклад, але не виключно – ураган, буревій, сильний шторм, циклон, торнадо, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, пожежа, посуха, блискавка, просідання і зсув ґрунту, епідемія тощо). 
6.1.2. Непередбачуваними діями/бездіяльністю сторони, що не є стороною Договору, та/або які відбуваються незалежно від волі і бажання сторони Договору (наприклад, але не виключно -страйк, локаут, дія суспільного/іноземного ворога, загроза війни, оголошена та неоголошена війна, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, військові дії, ворожа атака, військове вторгнення, введення комендантської години, збурення, безлади, терористичний акт, диверсії, зловмисне втручання в роботу комп’ютерних мереж та обладнання, DDOS-атаки, піратства, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, громадська демонстрація, загальна військова мобілізація, протиправні дії третіх осіб, аварія, пожежа, вибух, примусове вилучення, експропріація, реквізиція, захоплення підприємств тощо). 
6.1.3. Умовами, регламентованими відповідними рішеннями та актами органів державної влади та місцевого самоврядування, а також пов’язаними з ліквідацією наслідків, викликаних винятковими погодними умовами і непередбаченими ситуаціями (наприклад, але не виключно – ембарго, закриття сухопутних чи водних шляхів, заборона (обмеження) експорту/імпорту, тривалі перерви в роботі транспорту тощо).
6.2. Сторона, для якої склались форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили), зобов’язана не пізніше десяти робочих днів з дати їх настання письмово (шляхом направлення цінного листа з описом вкладення та повідомленням про вручення) інформувати іншу Сторону про настання таких обставин та про їх наслідки.  Виконавець може направити Замовнику email повідомлення замість цінного листа.
6.3. Неповідомлення/несвоєчасне повідомлення Стороною, для якої склались форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили), іншу Сторону про їх настання або припинення веде до втрати права Сторони посилатись на такі обставини як на підставу, що звільняє її від відповідальності за невиконання/несвоєчасне виконання зобов’язань за цим Договором. 
6.4. В разі існування форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) понад трьох місяців, будь-яка Сторона вправі в односторонньому порядку відмовитися від цього Договору. В такому разі Сторона повинна письмово (шляхом направлення цінного листа з описом вкладення та повідомленням про вручення) проінформувати іншу Сторону про свою відмову від Договору. У цьому випадку Договір вважається розірваним з дня отримання Стороною повідомлення про відмову іншої Сторони від Договору або з п’ятого календарного дня з дати направлення Стороною повідомлення про відмову від Договору залежно від того, яка подія станеться раніше. Виконавець може направити Замовнику email повідомлення замість цінного листа.

7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
7.1. У всіх питаннях, які не врегульовані даним Договором, Замовник та Виконавець слідують положенням діючого законодавства України.
7.2. Виконавець має право вносити зміни в даний Договір, з питань правил та умов надання послуг, без погодження з Замовником.

ДОДАТОК №1.
РЕГЛАМЕНТ НАДАННЯ ПОСЛУГ

1. ПЕРСОНАЛЬНИЙ РАХУНОК УПРАВЛІННЯ ПОСЛУГАМИ
1.1. Замовник отримує доступ до персонального рахунку управління послугами, шляхом реєстрації на сайті Виконавця, або оформлюючи замовлення на сайті Виконавця. Виконавець при цьому запитує інформацію, яка може включати найменування та/або П.І.Б. Замовника, номер телефону, адресу електронної пошти, поштову адресу та поштовий індекс, та інші дані. Замовник зобов’язується надати такі дані, вказавши діючий та належний йому номер телефону; діючу адресу email, яка обслуговується на сервісах, які не мають відношення до Виконавця; найменування організації Замовника у точній відповідності до державного реєстру підприємств та організацій та/або П.І.Б. в точній відповідності до даних, вказаних в громадянському паспорті; юридичну адресу організації або поштову адресу реєстрації Замовника.
1.2. Виконавець використовує для зв’язку з Замовником виключно адресу електронної пошти email, вказаний при реєстрації (наступному редагуванні) персонального рахунку. Телефонний зв’язок, служби коротких повідомлень або месенджери можуть бути негарантовано використані для додаткових повідомлень виключно по взаємній згоді сторін. Замовник використовує для консультацій та отримання допомоги від Виконавця сервіс тікетів персонального рахунку управління послугами для звернень до Служби підтримки Виконавця.  Виконавець використовує для інформування Замовника відносно роботи послуг сервіс тікетів персонального рахунку управління послугами Виконавця та email Замовника.
1.3. Замовник зобов’язується підтримувати інформацію п.1.1 достовірною протягом всього терміну дії послуг, використовуючи інструментарій персонального рахунку управління послугами.
1.4. У випадку, якщо логін або пароль для доступу до персонального рахунку управління послугами Замовника стали відомі третім особам, Замовник зобов’язується повідомити про це Виконавця для блокування послуг. Замовник несе повну відповідальність за дії, які були здійснені третіми особами за допомогою логіна та пароля до персонального рахунку управління послугами Замовника. 
1.5. Замовник самостійно управляє послугами за допомогою персонального рахунку управління послугами. Виконавець може надавати консультації відносно управління послугами в межах використання персонального рахунку управління послугами. Виконавець не виконує налаштування послуг за дорученням Замовника, не виконує робіт з встановлення програмного забезпечення сайтів Замовника.

2. ПАНЕЛЬ УПРАВЛІННЯ ДОМЕНАМИ ТА ХОСТИНГОМ
2.1. Виконавець надає Замовнику панель управління доменами та хостингом для самостійного управління послугами на обладнанні Виконавця: управління DNS-конфігурацією доменних імен Замовника, розташованих на неймсерверах Виконавця; управління електронною поштою доменних імен Замовника, розташованих на неймсерверах Виконавця; управління хостингом доменів Замовника; управління встановлення CMS та конструкторів сайтів за допомогою інструмента Installatron; створенням та адмініструванням баз даних MySQL; редагуванням баз даних за допомогою інструмента PHPMyAdmin; налаштуванням оточення та версій мови PHP; інструментом для перегляду та відправки повідомлень email за допомогою інтернет-браузера; інших функцій, що не наведені вище.
2.2. Панель управління доменами та хостингом може бути відключена для Замовника, у разі якщо термін оплати послуг хостингу вичерпався. Для підключення панелі управління доменами та хостингом Замовнику потрібно оплатити послугу хостингу, або відмовитися від неї на персональному рахунку управління послугами. У разі відмови від послуг хостингу, Замовнику буде надана базова панель управління доменами та хостингом, яка дозволяє налаштувати DNS-конфігурацію доменного імені та створити одну поштову скриньку на домені Замовника з обмеженим місцем для зберігання поштових повідомлень.
2.3. Виконавець не несе відповідальності за встановлення та використання програмних продуктів третіх осіб, які опубліковані в панелі управління доменами та хостингом – веб-інтерфейсів для доступу до поштових скриньок, інсталятору скриптів Installatron та самих скриптів Installatron, антивірусних програм.

3. РОЗСИЛКА ПОВІДОМЛЕНЬ НЕБАЖАНОГО ХАРАКТЕРУ (СПАМ)
3.1. Розсилку повідомлень небажаного характеру (СПАМ) з серверів Виконавця заборонено. Також заборонено використання неймсерверів Виконавця доменними іменами Замовника, які рекламуються за допомогою СПАМ-повідомлень. Сайти, які рекламуються за допомогою СПАМ-повідомлень не можуть бути розташовані на серверах Виконавця.
3.2. Виконавець блокує послуги, які порушують п. 3.1. Регламенту, без попередження. 

4. ПЕРЕЛІК НЕПРИПУСТИМИХ МАТЕРІАЛІВ НА ХОСТИНГУ, В КОНТЕНТІ САЙТІВ ТА НАЗВАХ ДОМЕННИХ ІМЕН
4.1. Всі послуги, які надає Виконавець, можуть бути використані виключно в цілях, які не суперечать законодавству України та міжнародному законодавству, діючому на території України.
4.2. Замовник не може використовувати послуги Виконавця для розміщення або розповсюдження інформації, яка порушує авторські та/або суміжні права, а також інтелектуальні права третіх осіб.
4.3. Замовник зобов’язується не використовувати в назвах доменних імен слова та вирази, які можуть бути сприйняті як такі, що порушують законодавство України.
4.4. Неприпустимі матеріали, розміщення яких на хостингу Виконавця суворо заборонено (надання послуг блокується без попередження):
4.4.1. Матеріали, які містять інформацію щодо злому програмних продуктів, серійні номери програмних та інших продуктів, зламані програмні продукти та посилання на них.
4.4.2. Сайти з продажу облікових записів в соціальних мережах, поштових службах, месенджерах, ігрових та платіжних онлайн-системах.
4.4.3. Сайти, які надають послуги операцій з криптовалютами та іншими недержавними платіжними інструментами та системами.
4.4.4. Сайти та програмне забезпечення, пов’язане з азартними іграми, лотереями.
4.4.5. Сайти, які індексують та збирають інформацію з інших серверів мережі Інтернет в автоматичному режимі. Скріпти пошукових систем.
4.4.6. Сайти, які продають товари та послуги, реалізація яких потребує державної ліцензії. Виконавець має право вимагати від Замовника надати копії необхідних дозволів та ліцензій, які видані безпосередньо Замовнику.
4.4.7. Сайти та програмне забезпечення для розсилок СПАМ-повідомлень електронної пошти, СПАМ-повідомлень в месенджерах, соціальних мережах.
4.4.8. Сайти та сервіси IPTV, кардшаринга супутникових ТВ-програм.
4.4.9. Сайти та сервіси проксі, VPN, TOR, анонімайзери.
4.4.10. Сайти, які містять інформацію про «піратське» (не дозволене до розповсюдження правовласником) програмне забезпечення, музичні, літературні, кіно-, фото- та відео твори.
4.4.11. Інвестиційні та фінансові сайти, які мають ознаки шахрайських (відсутність опублікованих ліцензій та дозволів, контактної інформації в повному обсязі, невідповідність такої інформації даним Замовника).
4.4.12. Сайти, які публікують персональні дані третіх осіб.
4.4.13. Сайти, які містять інформацію про виготовлення, незаконній покупці та продажу зброї, вибухових речовин.
4.4.14. Сайти, які містять інформацію про виготовлення, споживання, придбання та продажу наркотичних речовин,  сумішей та засобів для паління, насіння рослин.
4.4.15. Сайти, які здійснюють продаж ліків та лікарських препаратів, без наявності відповідних дозволів на таку діяльність. Виконавець має право вимагати від Замовника копії необхідних дозволів та ліцензій, виданих безпосередньо Замовнику послуг.
4.4.16. Сайти, які містять політичні та інші матеріали, спрямовані на розпалювання міжнаціональної та міжрасової ворожнечі, та які ображають почуття віруючих. 
4.4.17. Сайти, які містять матеріали, які погрожують національній безпеці України. 
4.4.18. Фішингові (ті які збирають персональні та фінансові дані користувачів) сайти будь-якого спрямування.
4.4.19. Сайти, які містять матеріали порнографічного характеру та сайти, які надають послуги з торгівлі людьми. Сайти відеотрансляцій порнографічного та еротичного характеру, та сайти які надають посилання на таку інформацію.
4.4.20. Сайти та доменні імена, які використовують назви, контактну інформацію, логотипи та зображення третіх осіб та організацій, без публікації на них дозволів на таке використання та повної контактної та юридичної інформації про власників таких сайтів. Виконавець має право вимагати копії таких дозволів у Замовника.
 
5. ОБМЕЖЕННЯ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ПОСЛУГ
5.1. Доступ до хостингу та резервним копіям програмного забезпечення блокується по завершенні терміну оплати послуги.
5.2. Отримання даних, які були розташовані на хостингу, можливо тільки після оплати послуги, сплачений термін дії якої вичерпався. Інформація щодо можливості оплати такої послуги, відновлення розташованих до блокування даних, опублікована на персональному рахунку управління послугами Замовника.
5.3. Обмеження на відправку поштових email-повідомлень – 1000 шт. на добу. Максимальний розмір вихідного email-повідомлення – 25Мб. Робота поштових скриньок при застосуванні веб-інтерфейсу персонального рахунку управління послугами (вебпошта), розмір яких перевищує 1Гб та/або кількість повідомлень в яких біль 2000 шт. не гарантується Виконавцем.
5.4. Використовувати завдання Crone на хостингу заборонене частіше 1 разу в 15 хвилин.

6. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СКАРГ НА ПОРУШЕННЯ АВТОРСЬКИХ ТА СУМІЖНИХ ПРАВ
6.1. У випадку отримання скарги про порушення авторських або суміжних прав, оформлених згідно Закону України про авторські та суміжні права, Виконавець передає таку скаргу Замовнику за допомогою інструментів персонального рахунку управління послугами. Протягом 24 годин Замовник інформує Виконавця про вжиті заходи про усуненню правопорушення, або про відмову в задоволенні скарги.
6.2. У разі, якщо Замовник відмовляє в задоволенні скарги, Замовник направляє про себе таку інформацію, підтверджену копіями відповідних документів: П.І.Б., адреса реєстрації, ІНН, email (фізичні особи); найменування, код ЄДРПОУ (юридичні особи).
6.3. У разі, якщо Замовник відмовляє в задоволенні скарги, Виконавець передає дані Замовника заявнику скарги та блокує матеріали, вказані в скарзі на термін до 10 днів або назавжди.
6.4. Інформація Замовника може бути розблокована Виконавцем через 10 днів, якщо Виконавець не отримав від заявника скарги інформації про передачу скарги до суду, у встановленому Законом України про авторські та суміжні права порядку.

7. ПОРЯДОК ТРАНСФЕРУ ДОМЕННИХ ІМЕН НА ОБСЛУГОВУВАННЯ ДО ІНШОГО РЕЄСТРАТОРА
7.1. Замовник може перенести доменне ім’я на обслуговування до іншого реєстратора на раніше, ніж 60 днів після реєстрації доменного імені та не пізніше 17 днів до завершення терміну його реєстрації.
7.2. Для виконання трансферу доменного імені до іншого реєстратора Замовник надає Виконавцю письмову заяву реєстранта доменного імені. Реєстрант – фізична особо засвідчує заяву підписом та нотаріально, або підтверджує свою особу документом. Реєстрант – юридична особа посвідчує заяву печаткою та підписом керівника. Після отримання такої заяви, та виконання умов п. 7.1. даного Регламенту, Виконавець надає Замовнику код авторизації трансферу доменного імені та пароль до контакту, якщо це потрібно.
7.3. Виконавець може відмовити в трансфері доменного імені, якщо запит на трансфер надійде від реєстратора, назва якого не відповідає тій, що вказана в заяві реєстранта доменного імені.
7.4. Виконавець не несе відповідальності за робото доменного імені з моменту закінчення трансферу доменного імені до іншого реєстратора. Виконавець не зберігає резервних копій, архівів поштових повідомлень та DNS-конфігурацій з моменту закінчення трансферу доменного імені до іншого реєстратора.

8. ПОРЯДОК ТРАНСФЕРУ ДОМЕННИХ ІМЕН НА ОБСЛУГОВУВАННЯ ВІД ІНШОГО РЕЄСТРАТОРА
8.1. Трансфер доменного імені від іншого реєстратора здійснюється тільки після 100% оплати такої послуги Виконавцю. Вартість послуг по трансферу доменного імені на обслуговування від іншого реєстратора опублікована на сайті Виконавця. В вартість входить подовження терміну реєстрації доменного імені на 1 рік (якщо реєстрація або подовження доменного імені відбулось не менше ніж за 60 днів до початку трансферної процедури). 
8.2. Замовник надає до початку трансферної процедури код авторизації трансферу. У разі, якщо дані реєстранта доменного імені приховані в WHOIS, Замовник надає Виконавцю можливість перевірити відповідність даних реєстранта доменного імені в системі .REDO та поточних даних реєстранта. Дані реєстранта при трансфері не можуть бути змінені. 
8.3. При трансфері доменного імені від іншого реєстратора від реєстранта може виникнути потреба обов’язкового email-підтвердження.
8.4. Можливість трансферу доменного імені може бути обмежена доменним реєстром або поточним доменним реєстратором. Замовник самостійно веде переговори щодо отримання коду трансферу, паролів контактів реєстрантів, дозволу та швидкого підтвердження з своїм поточним реєстратором – Виконавець не вступає в такі переговори, та не може їх коментувати.

9. ПОРЯДОК ЗМІНИ РЕЄСТРАНТА ДОМЕННОГО ІМЕНІ
9.1. Зміна реєстранта доменного імені може бути автоматично здійснена Виконавцем у випадку, якщо Замовник встановлює дані реєстранта для вже зареєстрованого доменного імені вперше (до цієї події дані реєстранта були не вказані або вказані не повністю, або не пройшли перевірку достовірності).
9.2. Зміна реєстранта раніше зареєстрованого доменного імені здійснюється Виконавцем виключно на підставі письмової заяви реєстранта. Форма заяви опублікована на сайті Виконавця. Реєстрант – фізична особо засвідчує заяву підписом та нотаріально, або підтверджує свою особу документом. Реєстрант – юридична особа посвідчує заяву печаткою та підписом керівника.
9.3. Зміна реєстранта в деяких випадках може потребувати процедури email-підтвердження з боку поточного та (або) нового реєстрантів.
9.4. Виконавець може наполягати на верифікації даних нового реєстранта, якщо дані нового реєстранта (ФІО, найменування організації, контактні дані) виглядають сумнівно та недостовірно.
9.5. Виконавець може змінити реєстранта доменного імені згідно рішення суду або при інших правових обставинах відповідно до регламенту доменної зони.

10. ПОРЯДОК ПОДОВЖЕННЯ ДОМЕННОГО ІМЕНІ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ПІСЛЯ ВИДАЛЕННЯ ДОМЕННОГО ІМЕНІ
10.1. Доменне ім’я може бути подовжено на термін, кратний 12 місяцям. Максимальний термін подовження доменного імені визначається регламентами доменної зони.
10.2. Подовження доменного імені може бути виконано тільки після 100% оплати цієї послуги Виконавцю. Вартість послуг за подовження доменного імені опублікована на сайті Виконавця.
10.3. Під подовженням доменного імені мається на увазі внесення в базу WHOIS запису про новий термін дії доменного імені. Термін реєстрації доменного імені збільшується на оплачений термін подовження, починаючи з дати закінчення терміну реєстрації доменного імені.
10.4. Подовження доменного імені може бути здійснено до закінчення терміну реєстрації доменного імені, або в протягом обмеженого часу після вичерпання терміну реєстрації. Подовження доменного імені може бути здійснено тільки в тому випадку, якщо доменне ім’я знаходиться в статусі «Ok» або «Аutorenew Grace Period», та Виконавцем не встановлено інших обмежень щодо термінів подовження такого доменного імені. Інформація щодо можливості подовження доменного імені надається Замовнику на персональному рахунку управління послугами. Домен, статус якого змінився в WHOIS на «Redemption Period» може бути відновлений на договірних умовах. Замовник може подовжувати доменні імена в тому випадку, коли оплата за них надійшла на розрахунковий рахунок Виконавця у терміни (або раніше):
             - на 27 добу по закінченню терміну реєстрації доменного імені для доменів .UA, за умови, що термін реєстрації Свідоцтва на знак для товарів та послуг, на підставі якого проведена реєстрації доменного імені (та термін дії Ліцензійного договору, якщо реєстрантом є Ліцензіат), є достатнім для функціонування домену на термін подовження;
               - на 27 добу по закінченню терміну реєстрації доменного імені .*.UA;
               - на 14 добу по закінченню терміну реєстрації доменного імені в інших доменних зонах.
10.5. Під відновленням доменного імені після видалення мається на увазі внесення в базу WHOIS запису про новий термін реєстрації доменного імені, кратний 12 місяцям.
10.6. Відновлення доменного імені після видалення здійснюється тільки після 100% оплати цієї послуги Виконавцю. Вартість послуг по відновленню доменного імені після видалення опублікована на сайті Виконавця.
10.7. Відновлення доменного імені після видалення здійснюється в тому випадку, якщо термін реєстрації доменного імені вичерпався, та доменне ім’я має статус «Redemption period», та у Виконавця не встановлено інших обмежень на операції з цим доменним іменем. Інформація щодо можливості відновлення доменного імені після видалення надається Замовнику на персональному рахунку управління послугами. При несвоєчасному подовженню доменного імени Замовник втрачає право власності на доменне ім’я.

11. ПОРЯДОК ВИДАЛЕННЯ ДОМЕННОГО ІМЕНІ
11.1. Доменне ім’я автоматично видаляється з WHOIS після закінчення терміну його реєстрації у терміни та в порядку, передбаченому регламентами та правилами доменної зони, в якій зареєстровано доменне ім’я. Виконавець може залишити доменне ім"я в своєму користуванні при несвоєчасному подовженні доменного імени, при цьому Замовник втрачає право власності на доменне ім’я.
11.2. Доменне ім’я може бути видалене з WHOIS до вичерпання терміну його реєстрації на підставі письмового звернення реєстранта доменного імені. Форма заяви опублікована на сайті Виконавця. Реєстрант – фізична особо засвідчує заяву підписом та нотаріально, або підтверджує свою особу документом. Реєстрант – юридична особа посвідчує заяву печаткою та підписом керівника. Після отримання заяви реєстранта Виконавець подає заявку на видалення доменного імені Адміністратору домену. Доменне ім’я видаляється з WHOIS у терміни та в порядку, передбаченому регламентами та правилами доменної зони, в якій зареєстровано доменне ім’я.
11.3. Доменне ім’я може бути видалено Виконавцем згідно рішення суду, яке вступило до дії.
11.4. Виконавець не повертає Замовнику кошти за невикористаний термін реєстрації доменного імені при його видаленні. 

12. ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ ДОМЕННОГО ІМЕНІ
12.1. Під реєстрацією мається на увазі внесення в WHOIS запису про доменне ім’я та терміну його реєстрації, послуга з реєстрації якого оплачена Замовником. 
12.2. Реєстрація доменного імені здійснюється тільки після 100% оплати такої послуги Виконавцю. Вартість послуг з реєстрації доменного імені опублікована на сайті Виконавця. Виконавець не несе відповідальності за реєстрацію доменного імені, якщо протягом доби після отримання платежу Замовника за реєстрацію доменного імені воно стало недоступним для реєстрації з незалежних від Виконавця причин.
12.3. Замовник несе повну відповідальність за відповідність доменного імені, що реєструється, регламентам доменної зони цього доменного імені, відповідності використання доменного імені діючому законодавству України,  та надання додаткових документів та відомостей відносно реєстранта доменного імені (верифікації Замовника), якщо такі будуть запрошені Виконавцем.
12.4. У разі, якщо Замовник не надав до моменту реєстрації доменного імені повні та достовірні дані про реєстранта доменного імені, або такі були надані не повністю, Виконавець може провести реєстрацію доменного імені, використовуючи в контактах реєстранта дані Виконавця. 

13. БЛОКУВАННЯ ДОМЕННОГО ІМЕНІ
13.1. Під блокуванням доменного імені мається на увазі відключення доменного імені від DNS-підтримки, послуг управління DNS-конфігурацією доменного імені, сервісів хостингу та електронної пошти.
13.2. Виконавець може блокувати доменне ім’я Замовника в наступних випадках:
13.2.1. За вимогою правоохоронних органів України.
13.2.2. На виконання рішення судів України.
13.2.3. Відповідно до вимог Законів України.
13.2.4. У випадку використання доменного імені в цілях, неприпустимих для сервісу .REDO, які вказані в п.4 цього Регламенту.
13.2.5. У випадку  надання недостовірних даних щодо реєстранта доменного імені або надання неповних даних щодо реєстранта доменного імені.
13.2.6. У випадку порушення Правил та Регламентів доменних зон.
13.2.7. У разі ненадання даних щодо реєстранта доменного імені протягом 2 днів після реєстрації доменного імені.

14. ПОРЯДОК БЕЗКОШТОВНОГО РОЗКРИТТЯ ТА ЗАКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО РЕЄСТРАНТА В WHOIS.
14.1. Інформація про реєстранта доменного імені може бути закрита для публікації в WHOIS Адміністратором доменної зони. В цьому випадку розкриття та закриття інформації про реєстранта доменного імені в WHOIS неможливе.
14.2. У випадку, коли Адміністратор доменної зони дозволяє не опубліковувати інформацію про реєстранта в WHOIS, інформація про реєстранта доменного імені може бути закрита за згодою Замовника.
14.3. У випадку, коли Адміністратор домену забороняє не опубліковувати інформацію про реєстранта в WHOIS, інформація про реєстранта може бути замінена на інформацію Виконавця за згодою Замовника.
14.4. Виконавець має право розкривати інформацію про реєстранта доменного імені в WHOIS без попередження Замовника.

15. ПОРЯДОК ВИПУСКУ ТА ПОДОВЖЕННЯ СЕРТИФІКАТІВ SSL
15.1. Випуск (подовження) сертифікату SSL здійснюється тільки після 100% оплати такої послуги Виконавцю. Після оплати послуги для успішного випуску сертифіката SSL Замовник має виконати наступні дії:
15.1.1. За допомогою персонального рахунку управління послугами Замовник вносить повні та достовірні дані про власника сертифікату SSL, а також вказує доменне ім’я (доменні імена), які вносяться до сертифікату SSL.
15.1.2. За допомогою персонального рахунку управління послугами Замовник обирає, у який спосіб буде проведена перевірка доменного імені (доменних імен), які включені до сертифікату (у спосіб розміщення файлу на хостингу доменного імені, яке включене до сертифікату; у спосіб створення CNAME-запису в DNS-конфігурації доменного імені, яке включене до сертифікату; у спосіб переходу за посиланням в email-повідомленні, яке направляються на адресу в доменному імені, яке включене в сертифікат). 
15.1.3. Перевірка організації, якщо вона передбачена випуском деяких видів сертифікатів SSL, проводиться без участі Виконавця – у спосіб та з наданням тих документів, які вкаже Центр сертифікації SSL.
15.1.4. Після випуску нового сертифікату або подовження існуючого сертифікату SSL, Замовник може завантажити файли сертифікату SSL за допомогою персонального рахунку управління послугами для наступного його встановлення. 
15.2. Послуга випуску (подовження) сертифікату SSL не включає в себе роботи по встановленню сертифіката SSL на доменне ім’я Замовника та налаштування сайту доменного імені замовника для роботи з сертифікатом SSL.

16. ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ КОНСУЛЬТАЦІЙ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ПОСЛУГ
16.1. Виконавець приймає заявки на отримання консультацій щодо використання послуг від Замовника, отримані за допомогою персонального рахунку управління послугами (щодня, цілодобово) або отримані по телефону в бізнес-час (понеділок, вівторок, середа, четвер, п’ятниця, за винятком державних свят та вихідних днів України, з 10 до 18 години).
16.2. Виконавець надає консультації виключно за допомогою персонального рахунку управління послугами Замовника протягом 24 годин з отримання заявки на консультацію, шляхом створення повідомлення служби підтримка Виконавця, копія якого направляється також на email. Використання інших способів комунікації можливо виключно в виняткових випадках за взаємною згодою сторін.

17. ВІДМОВА В ОБСЛУГОВУВАННІ
17.1. Співробітництво між Виконавцем та Замовником базуються на принципах взаємоповаги та ввічливого ставлення. У випадку, коли Замовник виявляє неповагу до представників Виконавця та / або використовує ненормативну лексику, у тому числі використовуючи інструменти персонального рахунку управління послугами, email-повідомлення, телефонні переговори, соціальні мережи, Виконавець має право відмовити в отриманні підтримки послуг Замовника або повідомити Замовнику про розторгнення договору за ініціативою Виконавця.
17.2. У випадку порушення Замовником умов договору та цього Регламенту, Виконавець може відмовити в обслуговуванні Замовнику без пояснень та додаткових повідомлень.

18. ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ТА ОБРОКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
18.1. При реєстрації доменних імен, наданні послуг хостингу, випуску сертифікатів SSL, Замовник надає Виконавцю персональні дані, які необхідні для функціонування цих послуг. Виконавець має право вимагати у Замовника додаткові дані та документи (у тому числі такі, що підтверджують особу та місце реєстрації), які дозволять Виконавцю переконатися в достовірності наданих Замовником даних. Надані дані можуть зберігатися в електронному та паперовому вигляді. 
18.2. При відвідуванні Замовником наших сайтів (в тому числи redo.ua, redo.com.ua, my.redo.ua, mydnsspy.com, mywhoisprotect.com, *.rehost.com.ua, hosting.kiev.ua) Виконавець записує на пристрій Замовника (комп’ютер, планшет, смартфон або інші) файл cookies (один або декілька). Ці файли можуть містити в собі технічну інформацію щодо відвідування – час, налаштування та т.і. Такі файли зберігаються виключно на пристроях Замовника, не містять персональних даних та можуть бути видалені Замовником самостійно.
18.3. Виконавець залишає за собою право зберігати інформацію про дії Замовника на сайтах Виконавця: відвідуванні тих чи інших сторінок, дій з даними на сайті та хостингу, дату, час та тривалість таких відвідувань, IP-адресу з’єднання. Збір такої інформації може бути виконано на серверах, розміщених як в Україні так і за її межами.
18.4. Дані Замовника зберігаються в зашифрованому вигляді. Ми додаємо всіх зусиль для збереження та захисту даних від несанкціонованого доступу. 
18.5. Персональні дані Замовника можуть бути передані третім особам та організаціям на підставі та в порядку, визначених Законом України «Про захист персональних даних». Крім того, персональні дані Замовника можуть бути передані в тому числі, для дотримання вимог законодавства України, для розслідування порушень Замовником даного Договору, для встановлення та припинення дій Замовника по порушенню законодавства України.
18.6. Оновлення та видалення персональних даних Замовником за допомогою персонального рахунку управління послугами. Виконавець може вимагати у Замовника додаткові дані та документи (у тому числі такі, що підтверджують особу та місце реєстрації), які дозволять Виконавцю переконатися в достовірності наданих Замовником даних. Надані дані можуть зберігатися в електронному та паперовому вигляді. В видаленні даних може бути відмовлено на підставі доручень та постанов державних органів влади. 
18.7. Видалення персональних даних Замовника означає моментальне припинення надання всіх послуг Виконавцю по цьому Договору, в тому числі даних по хостингу, блокування та видалення доменних імен, анулювання сертифікатів SSL.

19. ПОРЯДОК НАДАННЯ АКЦІЙНОГО ХОСТИНГУ ПРИ РЕЄСТРАЦІЇ ДОМЕННИХ ІМЕН АБО ПЕРЕНЕСЕННІ ДОМЕННОГО ІМЕНІ НА ОБСЛУГОВУВАННЯ ВІД ІНШОГО РЕЄСТРАТОРА
19.1. При реєстрації доменного імені або при перенесенні доменного імені на обслуговування від іншого реєстратора, Замовнику може бути безкоштовно наданий хостинг, назва якого, умови надання та терміни безоплатного обслуговування якого опубліковані на сайті Виконавця. При реєстрації декількох доменних імен (або переносі декількох доменних імен на обслуговування від іншого реєстратора) термін наданні акційного хостингу та його тарифні параметри не змінюються. На одному персональному рахунку не може бути активовано більше одного акційного хостингу. 
19.2. Послуга, яка описана в п. 19.1 надається виключно на тому персональному рахунку управління послугами, з якого проведена реєстрація доменного імені або перенос доменного імені на обслуговування від іншого реєстратора, та не може бути обміняна на грошові кошти або передані на інші персональні рахунки.
19.3. У разі, якщо Замовник не оплатить подальше використання послуги, яка описана в п. 19.1.  до вичерпання терміну її безкоштовного надання, дані, які зберігаються в рамках такої послуги (бази даних, файли, сертифікати SSL, поштові повідомлення та адресні книги) будуть видалені без можливості відновлення.
19.4. Виконавець може відмовити Замовнику в наданні послуги, яка описана в п. 19.1 в односторонньому порядку без пояснення причин та додаткових попереджень. Виконавець у такому разі може відмовити в передачі Замовнику даних, які зберігались в рамках надання такої послуги (бази даних, файли, сертифікати SSL, поштові повідомлення та адресні книги).

20. ПОСИЛАННЯ НА РЕГЛАМЕНТИ ТА НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ
Як сплатити:
Visa / MasterCardОплата услуг хостинга и регистрации доменов с помощью Visa / MasterCard IPay.uaОплата услуг хостинга и регистрации доменов с помощью IPAY Приват24Оплата услуг хостинга и регистрации доменов с помощью Приват24 Оплата частинамиОплата услуг хостинга и регистрации доменов с помощью Приват24
Приватне підприємство "Рулез"
03110, м. Київ, вул. Преображенська, 23, н/п літ. А, оф. 208
+380 (44) 300-2780    
redo.ua support@redo.com.ua
Наш VCard

.REDO - хостинг і реєстрація доменів / Україна / Київ
Реєстрація: com.ua, co.ua, kiev.ua, biz.ua, com, net, org, biz, ua, tv, dj, info, cd, eu
2000 - 2023 © ПП "Рулез" redo.ua

 
Цей сайт використовує cоokies. Не те, щоб це щось змінювало, але ми повинні попередити.
Сервісна угода та Політика конфіденційності